تابلو فرش تبریز طرح منظره جنگل چله و گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح منظره جنگل چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح منظره جنگل چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 60966
محل بافت : تبریز
عرض : 52 سانتی متر
طول : 82 سانتی متر
رج : 50
طرح : منظره جنگل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم تولیدی وجودی