تابلو فرش تبریز طرح منظره دو کلبه گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح منظره دو کلبه گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح منظره دو کلبه گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 60962
محل بافت : تبریز
عرض : 53 سانتی متر
طول : 122 سانتی متر
رج : 45
طرح : منظره دو کلبه
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز گل ابریشم تولیدی قلی پور