تابلو فرش تبریز طرح منظره کلبه دانمارکی چله و گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح منظره کلبه دانمارکی چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح منظره کلبه دانمارکی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 60974
محل بافت : تبریز
عرض : 61 سانتی متر
طول : 104 سانتی متر
رج : 50
طرح : کلبه دانمارکی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم تولیدی ایفایی