تابلو فرش تبریز طرح سبد گل عرضی بزرگ چله و گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح سبد گل عرضی بزرگ چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح سبد گل عرضی بزرگ چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 60975
محل بافت : تبریز
عرض : 64 سانتی متر
طول : 99 سانتی متر
رج : 55
طرح : سبد گل صادقی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم تولیدی صادقی