شش متری دستباف نایین شش لا طرح اخوان گل ابریشمشش متری دستباف نایین شش لا طرح اخوان گل ابریشمشش متری دستباف نایین شش لا طرح اخوان گل ابریشمشش متری دستباف نایین شش لا طرح اخوان گل ابریشم

شش متری دستباف نایین شش لا طرح اخوان گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 10803
محل بافت : نایین
عرض : 210 سانتی متر
طول : 306 سانتی متر
رج : 6
طرح : لچک ترنج اخوان نایین
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دست بافت نایین 6 لا کرک و ابریشم