ذرع و نیم طرح جدید ماهی گل ابریشمذرع و نیم طرح جدید ماهی گل ابریشمذرع و نیم طرح جدید ماهی گل ابریشمذرع و نیم طرح جدید ماهی گل ابریشم

ذرع و نیم طرح جدید ماهی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30869
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 106 سانتی متر
طول : 151 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید ماهی
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز نقشه ماهی گل ابریشم