دایره قطر یک متر بافت تبریز طرح گنبد گل ابریشمدایره قطر یک متر بافت تبریز طرح گنبد گل ابریشمدایره قطر یک متر بافت تبریز طرح گنبد گل ابریشمدایره قطر یک متر بافت تبریز طرح گنبد گل ابریشم

دایره قطر یک متر بافت تبریز طرح گنبد گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50154
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

فرش گرد تبریز طرح گنبد گل ابریشم