قالیچه گلیم ابریشم دشت مغان

قالیچه گلیم ابریشم دشت مغان

فروخته شده

کد فرش : 80555
محل بافت : دشت مغان
عرض : 122 سانتی متر
طول : 183 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی گلدانی
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

قالیچه اردبیل گلیم ابریشم ورنی