پادری گبه گلستانپادری گبه گلستانپادری گبه گلستانپادری گبه گلستان

پادری گبه گلستان

فروخته شده

کد فرش : 40761
محل بافت : گلستان
عرض : 64 سانتی متر
طول : 87 سانتی متر
رج : 35
طرح : شاخه شکسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

پادری تمام پشم