قالیچه گلیم ابریشم دشت مغان

قالیچه گلیم ابریشم دشت مغان

فروخته شده

کد فرش : 80558
محل بافت : دشت مغان
عرض : 121 سانتی متر
طول : 197 سانتی متر
رج : 0
طرح : لوزی
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

قالیچه ورنی اردبیل گلیم ابریشم