کناره گلیم ابریشم دشت مغان

کناره گلیم ابریشم دشت مغان

فروخته شده

کد فرش : 80561
محل بافت : دشت مغان
عرض : 72 سانتی متر
طول : 187 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی گلدانی
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

کناره گلیم ورنی اردبیل ابریشم باف