پادری گبه گلستانپادری گبه گلستانپادری گبه گلستانپادری گبه گلستان

پادری گبه گلستان

فروخته شده

کد فرش : 40760
محل بافت : گلستان
عرض : 67 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 35
طرح : خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 2 کیلوگرم

پادری تمام پشم