ذرع و چهارک گلیم ابریشم دشت مغان

ذرع و چهارک گلیم ابریشم دشت مغان

فروخته شده

کد فرش : 80579
محل بافت : دشت مغان
عرض : 67 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 0
طرح : محرمات
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و چارک گلیم ابریشم اردبیل ورنی