ذرع و چهارک گلیم ابریشم دشت مغان

ذرع و چهارک گلیم ابریشم دشت مغان

فروخته شده

کد فرش : 80583
محل بافت : دشت مغان
عرض : 65 سانتی متر
طول : 97 سانتی متر
رج : 0
طرح : تمام خشت
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و چهارک گلیم ورنی اردبیل ابریشم