ذرع و چهارک گلیم ابریشم دشت مغان

ذرع و چهارک گلیم ابریشم دشت مغان

فروخته شده

کد فرش : 80588
محل بافت : دشت مغان
عرض : 73 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 0
طرح : دو حوض شیردار
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و چهارک گلیم ورنی ابریشم اردبیل