ذرع و چهارک گلیم ابریشم دشت مغان

ذرع و چهارک گلیم ابریشم دشت مغان

فروخته شده

کد فرش : 80589
محل بافت : تبریز
عرض : 72 سانتی متر
طول : 95 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

ذرع و چهارک گلیم ابریشم ورنی اردبیل