تابلو فرش تبریز طرح منظره دوکلبه سیدیانتابلو فرش تبریز طرح منظره دوکلبه سیدیان

تابلو فرش تبریز طرح منظره دوکلبه سیدیان

فروخته شده

کد فرش : 60979
محل بافت : تبریز
عرض : 47 سانتی متر
طول : 90 سانتی متر
رج : 50
طرح : منظره دو کلبه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم