تابلو فرش دستباف تبریز منظره باغ گردو چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز منظره باغ گردو چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز منظره باغ گردو چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 60980
محل بافت : تبریز
عرض : 58 سانتی متر
طول : 92 سانتی متر
عرض با قاب : 84 سانتی متر
طول با قاب : 117 سانتی متر
رج : 55
طرح : باغ گردو
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز چله و گل ابریشم باغ گردو