تابلو فرش تبریز طرح دو پرنده تولیدی منصوریتابلو فرش تبریز طرح دو پرنده تولیدی منصوریتابلو فرش تبریز طرح دو پرنده تولیدی منصوری

تابلو فرش تبریز طرح دو پرنده تولیدی منصوری

فروخته شده

کد فرش : 60977
محل بافت : تبریز
عرض : 34 سانتی متر
طول : 61 سانتی متر
رج : 50
طرح : دو پرنده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم