ذرع و نیم گبه گلستانذرع و نیم گبه گلستانذرع و نیم گبه گلستانذرع و نیم گبه گلستان

ذرع و نیم گبه گلستان

فروخته شده

کد فرش : 30666
محل بافت : گلستان
عرض : 106 سانتی متر
طول : 145 سانتی متر
رج : 35
طرح : محرمات اسپرت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تمام پشم