پشتی دستباف قم تمام ابریشم تولیدی رجبیانپشتی دستباف قم تمام ابریشم تولیدی رجبیانپشتی دستباف قم تمام ابریشم تولیدی رجبیانپشتی دستباف قم تمام ابریشم تولیدی رجبیانپشتی دستباف قم تمام ابریشم تولیدی رجبیان

پشتی دستباف قم تمام ابریشم تولیدی رجبیان

فروخته شده

کد فرش : 41001
محل بافت : قم
عرض : 62 سانتی متر
طول : 91 سانتی متر
رج : 80
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی تمام ابریشم دستبافت قم رجبیان اعلا باف