قالیچه دستباف سوزنی فرش سیرجان اعلا باف طرح سرو وکاجقالیچه دستباف سوزنی فرش سیرجان اعلا باف طرح سرو وکاجقالیچه دستباف سوزنی فرش سیرجان اعلا باف طرح سرو وکاجقالیچه دستباف سوزنی فرش سیرجان اعلا باف طرح سرو وکاج

قالیچه دستباف سوزنی فرش سیرجان اعلا باف طرح سرو وکاج

فروخته شده

کد فرش : 22052
محل بافت : سیرجان
عرض : 139 سانتی متر
طول : 178 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنج سرو و کاج
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 8 کیلوگرم

سوزنی فرش دستبافت سیرجان اعلا بافت پشم رنگ گیاهی