قالیچه قشقایی تمام پشم ریز باف رنگ گیاهیقالیچه قشقایی تمام پشم ریز باف رنگ گیاهیقالیچه قشقایی تمام پشم ریز باف رنگ گیاهیقالیچه قشقایی تمام پشم ریز باف رنگ گیاهی

قالیچه قشقایی تمام پشم ریز باف رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 22055
محل بافت : قشقایی
عرض : 129 سانتی متر
طول : 181 سانتی متر
رج : 45
طرح : چهار کتیبه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالی سه متری قشقایی تمام پشم رنگ کیاهی