ذرع و نیم گلیم سوزنی فرش سیرجان برجسته واعلابافذرع و نیم گلیم سوزنی فرش سیرجان برجسته واعلابافذرع و نیم گلیم سوزنی فرش سیرجان برجسته واعلابافذرع و نیم گلیم سوزنی فرش سیرجان برجسته واعلاباف

ذرع و نیم گلیم سوزنی فرش سیرجان برجسته واعلاباف

فروخته شده

کد فرش : 30877
محل بافت : سیرجان
عرض : 115 سانتی متر
طول : 161 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنجی خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم گلیم سوزنی سیرجان سفارشی بافت