ذرع و نیم  دستباف قشقایی شیرازسفارشی باف رنگ گیاهیذرع و نیم  دستباف قشقایی شیرازسفارشی باف رنگ گیاهیذرع و نیم  دستباف قشقایی شیرازسفارشی باف رنگ گیاهیذرع و نیم  دستباف قشقایی شیرازسفارشی باف رنگ گیاهی

ذرع و نیم دستباف قشقایی شیرازسفارشی باف رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 30879
محل بافت : قشقایی
عرض : 110 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنجی خشتی قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت قشقایی شیراز سفارشی بافت