قالیچه تبریز نقشه هریس گل ابریشمقالیچه تبریز نقشه هریس گل ابریشمقالیچه تبریز نقشه هریس گل ابریشمقالیچه تبریز نقشه هریس گل ابریشم

قالیچه تبریز نقشه هریس گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22057
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 213 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : یاسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز طرح هریس 50 رج