ذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفانذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفانذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفانذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفانذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفان

ذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 30881
محل بافت : قم
عرض : 103 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 80
طرح : خشتی درهم بیطرفان قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم تمام ابریشم دستبافت قم طرح خشت درهم اعلا باف