ذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفانذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفانذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفانذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفانذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفانذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفانذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفان

ذرع و نیم تمام ابریشم دستباف قم تولیدی بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 30884
محل بافت : قم
عرض : 100 سانتی متر
طول : 162 سانتی متر
رج : 80
طرح : مینیاتور بیطرفان قم
ابریشم : 95 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم ابریشم کامل دستبافت قم طرح مینیاتور اعلا باف