قالیچه تبریز طرح نشاط چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح نشاط چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح نشاط چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح نشاط چله و گل ابریشم

قالیچه تبریز طرح نشاط چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22059
محل بافت : تبریز
عرض : 157 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 50
طرح : نشاط
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالی سه متری تبریز چله و گل ابریشم