تابلو فرش دستباف قم تمام ابریشم طرح وان یکاد تولیدی بیطرفانتابلو فرش دستباف قم تمام ابریشم طرح وان یکاد تولیدی بیطرفانتابلو فرش دستباف قم تمام ابریشم طرح وان یکاد تولیدی بیطرفان

تابلو فرش دستباف قم تمام ابریشم طرح وان یکاد تولیدی بیطرفان

فروخته شده

کد فرش : 41003
محل بافت : قم
عرض : 35 سانتی متر
طول : 95 سانتی متر
عرض با قاب : 56 سانتی متر
طول با قاب : 116 سانتی متر
رج : 80
طرح : وان یکاد
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : بنفش
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت قم تمام ابریشم