تابلو فرش تبریز طرح انحصاری خط ای ایران

تابلو فرش تبریز طرح انحصاری خط ای ایران

فروخته شده

کد فرش : 60642
محل بافت : تبریز
عرض : 45 سانتی متر
طول : 59 سانتی متر
رج : 50
طرح : خط ای ایران
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز چله و گل ابریشم