گبه مربع دستباف طرح اسپرت گلستانگبه مربع دستباف طرح اسپرت گلستانگبه مربع دستباف طرح اسپرت گلستانگبه مربع دستباف طرح اسپرت گلستان

گبه مربع دستباف طرح اسپرت گلستان

فروخته شده

کد فرش : 40777
محل بافت : گلستان
عرض : 190 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 35
طرح : محرمات اسپرت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 12 کیلوگرم

مربع 2 * 2 تمام پشم گبه دستباف