ذرع و نیم تمام ابریشم قم تولیدی خداپرستذرع و نیم تمام ابریشم قم تولیدی خداپرستذرع و نیم تمام ابریشم قم تولیدی خداپرستذرع و نیم تمام ابریشم قم تولیدی خداپرستذرع و نیم تمام ابریشم قم تولیدی خداپرستذرع و نیم تمام ابریشم قم تولیدی خداپرست

ذرع و نیم تمام ابریشم قم تولیدی خداپرست

فروخته شده

کد فرش : 30866
محل بافت : قم
عرض : 102 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 70
طرح : ترنج
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم تمام ابریشم قم