تابلو فرش تبریز طرح منظره توماس گل ابریشم بدون قابتابلو فرش تبریز طرح منظره توماس گل ابریشم بدون قابتابلو فرش تبریز طرح منظره توماس گل ابریشم بدون قابتابلو فرش تبریز طرح منظره توماس گل ابریشم بدون قاب

تابلو فرش تبریز طرح منظره توماس گل ابریشم بدون قاب

فروخته شده

کد فرش : 60989
محل بافت : تبریز
عرض : 59 سانتی متر
طول : 120 سانتی متر
رج : 45
طرح : منظره توماس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش منظره تبریز گل ابریشم