تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح منظره گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 60990
محل بافت : تبریز
عرض : 53 سانتی متر
طول : 116 سانتی متر
عرض با قاب : 75 سانتی متر
طول با قاب : 137 سانتی متر
رج : 45
طرح : منظره دو کلبه
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز گل ابریشم