تابلو فرش تبریز طرح منظره گل ابریشمتابلو فرش تبریز طرح منظره گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح منظره گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 60993
محل بافت : تبریز
عرض : 61 سانتی متر
طول : 117 سانتی متر
رج : 45
طرح : منظره دو کبه جنگلی
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح منظره گل ابریشم