تابلو فرش تبریز وان یکاد جل جلاله

تابلو فرش تبریز وان یکاد جل جلاله

فروخته شده

کد فرش : 60994
محل بافت : تبریز
عرض : 58 سانتی متر
طول : 70 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد جل جلاله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : گل بهی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز برجسته باف گل ابریشم