قالیچه تبریز طرح جدید کهن کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید کهن کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید کهن کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید کهن کف حاشیه ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید کهن کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22062
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 60
طرح : جدید کهن
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز نقشه جدید کهن چله و گل ابریشم