ذرع و نیم تبریز طرح سالاری 2 متنذرع و نیم تبریز طرح سالاری 2 متنذرع و نیم تبریز طرح سالاری 2 متنذرع و نیم تبریز طرح سالاری 2 متن

ذرع و نیم تبریز طرح سالاری 2 متن

فروخته شده

کد فرش : 30886
محل بافت : تبریز
عرض : 102 سانتی متر
طول : 158 سانتی متر
رج : 50
طرح : سالاری
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز گل و چله ابریشم