قالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22061
محل بافت : تبریز
عرض : 160 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریزنقشه خطیبی جدید چله و گل ابریشم