گبه مربع قشقایی شیرازگبه مربع قشقایی شیرازگبه مربع قشقایی شیراز

گبه مربع قشقایی شیراز

فروخته شده

کد فرش : 40639
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 120 سانتی متر
طول : 121 سانتی متر
رج : 40
طرح : برگ صنوبر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سبزآبی
رنگ حاشیه : پرتغالی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 4 کیلوگرم

مربع 1.20 * 1.20 تمام پشم