قالیچه نقشه جدید ماهی نه متن گل ابریشمقالیچه نقشه جدید ماهی نه متن گل ابریشمقالیچه نقشه جدید ماهی نه متن گل ابریشمقالیچه نقشه جدید ماهی نه متن گل ابریشم

قالیچه نقشه جدید ماهی نه متن گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22078
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 154 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید ماهی نه متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

سه متری نقشه جدید ماهی پنجاه رج گل ابریشم