قالیچه تبریز نقشه جدید ماهی نه متن گل ابریشمقالیچه تبریز نقشه جدید ماهی نه متن گل ابریشمقالیچه تبریز نقشه جدید ماهی نه متن گل ابریشمقالیچه تبریز نقشه جدید ماهی نه متن گل ابریشم

قالیچه تبریز نقشه جدید ماهی نه متن گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22080
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 150 سانتی متر
طول : 218 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید ماهی نه متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

سه متری تبریز طرح جدید ماهی 50 رج