دایره قطر دو و نیم متر دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشمدایره قطر دو و نیم متر دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشمدایره قطر دو و نیم متر دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشمدایره قطر دو و نیم متر دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشم

دایره قطر دو و نیم متر دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 52001
محل بافت : تبریز
عرض : 250 سانتی متر
طول : 250 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 15 کیلوگرم

فرش گرد قطر دو نیم متر دستبافت تبریز گل ابریشم