شش متری اردکان یزد طرح جدید شکوفهشش متری اردکان یزد طرح جدید شکوفهشش متری اردکان یزد طرح جدید شکوفهشش متری اردکان یزد طرح جدید شکوفه

شش متری اردکان یزد طرح جدید شکوفه

فروخته شده

کد فرش : 10810
محل بافت : اردکان
عرض : 201 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 32
طرح : شکوفه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 25 کیلوگرم

شش متری اردکان یزد طرح جدید شکوفه