جفت شش متری نقشه جدید شکوفه اردکان یزدجفت شش متری نقشه جدید شکوفه اردکان یزدجفت شش متری نقشه جدید شکوفه اردکان یزدجفت شش متری نقشه جدید شکوفه اردکان یزد

جفت شش متری نقشه جدید شکوفه اردکان یزد

فروخته شده

کد فرش : 10812
محل بافت : اردکان
عرض : 204 سانتی متر
طول : 303 سانتی متر
رج : 32
طرح : شکوفه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 50 کیلوگرم

جفت شش متری اردکان طرح جدید شکوفه