ذرع و نیم گبه قشقایی شیرازذرع و نیم گبه قشقایی شیرازذرع و نیم گبه قشقایی شیرازذرع و نیم گبه قشقایی شیراز

ذرع و نیم گبه قشقایی شیراز

فروخته شده

کد فرش : 30762
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 157 سانتی متر
رج : 30
طرح : کف ساده اسپرت
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 7 کیلوگرم

ذرع و نیم تمام پشم رنگ گیاهی