ذرع و نیم تبریز 55 رج خردیار جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم تبریز 55 رج خردیار جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم تبریز 55 رج خردیار جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم تبریز 55 رج خردیار جدید چله و گل ابریشم

ذرع و نیم تبریز 55 رج خردیار جدید چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30897
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 55
طرح : خردیار جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز چله و گل ابریشم