کناره سه و نیم متر دستباف تربت جام تمام پشم رنگ گیاهیکناره سه و نیم متر دستباف تربت جام تمام پشم رنگ گیاهیکناره سه و نیم متر دستباف تربت جام تمام پشم رنگ گیاهیکناره سه و نیم متر دستباف تربت جام تمام پشم رنگ گیاهی

کناره سه و نیم متر دستباف تربت جام تمام پشم رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 40950
محل بافت : تربت جام
عرض : 82 سانتی متر
طول : 343 سانتی متر
رج : 50
طرح : بته جغه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

کناره نقشه بته دستبافت تربت جام اعلا