دایره قطر دو متر تبریز صوف تمام برجسته باف گل ابریشمدایره قطر دو متر تبریز صوف تمام برجسته باف گل ابریشمدایره قطر دو متر تبریز صوف تمام برجسته باف گل ابریشمدایره قطر دو متر تبریز صوف تمام برجسته باف گل ابریشم

دایره قطر دو متر تبریز صوف تمام برجسته باف گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 55055
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : صوف
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

فرش دستباف گرد قطر دو متر تبریز برجسته باف